Urząd Gminy w Potworowie
flash_foto_01 flash_foto_02 flash_foto_03 flash_foto_04 flash_foto_05 flash_foto_06 flash_foto_07 flash_foto_08 flash_foto_09 flash_foto_10
Wydrukuj stronę Poleć znajomemu
x

Zapraszam do obejrzenia strony Program Rodzina 500 plus - Serwis Informacyjny Urzędu Gminy w Potworowie.

 

Pobierz PDF

Program Rodzina 500 plus

 

 

RODZINA 500+

Program Rodzina 500 plus to 500 zł miesięcznie na każde drugie i kolejne dziecko, bez dodatkowych warunków. Rodziny o niskich dochodach otrzymają wsparcie także na pierwsze lub jedyne dziecko przy spełnieniu kryterium 800 zł netto lub 1200 zł w przypadku wychowywania w rodzinie dziecka niepełnosprawnego. To 6000 zł netto rocznego wsparcia na dziecko.

Od 1 kwietnia na terenie gminy Potworów w specjalnym punkcie, będzie można pobrać i złożyć wnioski na świadczenie 500+.

O szczegółach informujemy poniżej. Zapraszamy do lektury.


KTO MOŻE SIĘ UBIEGAĆ O ŚWIADCZENIE?

Od 1 kwietnia 2016 roku rodzice oraz opiekunowie dzieci do 18 roku życia z minimum dwojgiem niepełnoletnich dzieci będą mogli otrzymać 500 zł na drugie i każde kolejne dziecko. W przypadku rodzin z dochodem poniżej 800 zł netto na osobę wsparcie otrzymają także na pierwsze lub jedyne dziecko. Dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym kryterium dochodowe jest wyższe i wynosi 1200 zł netto. O wypłatę świadczenia wychowawczego może ubiegać się matka, ojciec, opiekun faktyczny dziecka albo opiekun prawny dziecka.


OD KIEDY I GDZIE MOŻNA UBIEGAĆ SIĘ O ŚWIADCZENIA?

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać od 1 kwietnia 2016 roku w punkcie uworzonym w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, przy ulicy Radomskiej 2 w Potworowie.

Wypełnione druki można wysłać pocztą na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Potworowie, ul. Radomska 2, 26-414 Potworów.

Wnioskodawcy mają 3 miesiące na złożenie wniosku bez ryzyka utraty prawa do wypłaty świadczeń za kwiecień, maj i czerwiec.

Osoby, które złożą wnioski w okresie od 1 kwietnia do 30 czerwca otrzymają świadczenia z wyrównaniem od 1 kwietnia.

Osoby, które złożą wniosek po 1 lipca będą miały prawo do świadczenia począwszy od miesiąca w którym złożony zostanie wniosek.

Druki wniosków (do pobrania) znajdują się na dole strony.


WSKAZÓWKI DLA WNIOSKODAWCÓW

Bardzo ważnym jest, aby dokładnie zapoznać się z formularzem wniosku, również z zawartymi w nim pouczeniami, wypełnić wszystkie niezbędne pola formularzy oraz złożyć podpisy pod wszystkimi wypełnionymi częściami wniosku oraz pod pouczeniami. W przypadku wystąpienia braków formalnych we wniosku lub załącznikach organ będzie wzywał do ich uzupełnienia.

Osoby, które nie ubiegają się o świadczenie na pierwsze dziecko, a jedynie na drugie i kolejne dzieci, nie wypełniają we wniosku danych dotyczących dochodów członków rodziny ani nie składają oświadczeń i dokumentów w tym zakresie (nie wypełniają załączników do wniosku).

Poza wypełnionym wnioskiem w zależności od okoliczności sprawy i sytuacji osoby ubiegającej się o świadczenie wychowawcze, do wniosku należy załączyć:

  1. zaświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka (jeśli takowe się toczy),
  2. prawomocne orzeczenie sądu orzekające rozwód lub separację (dotyczy osób w separacji i rozwiedzionych),
  3. orzeczenie sądu opiekuńczego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka (jeśli dziecko ma ustanowionego opiekuna prawnego),
  4. inne dokumenty potwierdzające spełnianie warunków do przyznania lub ustalenia wysokości świadczenia wychowawczego będącego przedmiotem wniosku.
Osoby, które ubiegają się o świadczenie na pierwsze bądź jedyne dziecko poza wnioskiem składają także dokumenty potwierdzające wysokość uzyskanego przez członków rodziny dochodu za 2014 rok.

Kwoty świadczenia wychowawczego nie wlicza się do dochodu rodziny przy ustalaniu prawa do świadczeń określonych w ustawie o pomocy społecznej.

Osoba samotnie wychowująca dziecko (oznacza to: pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem) w przypadku ubiegania się o świadczenie wychowawcze na pierwsze lub jedyne dziecko nie uwzględnia w składzie rodziny drugiego rodzica dziecka/dzieci oraz nie podaje danych o dochodzie drugiego rodzica.


INNE PRAKTYCZNE INFORMACJE

Prosimy o podawanie we wniosku numeru telefonu, co ułatwi i przyspieszy kontakt z wnioskodawcami.

Osoby, które nie posiadają rachunku bankowego zachęcamy do jego założenia. Wypłata środków przelewem jest optymalną formą zarówno dla świadczeniobiorcy jak i podmiotu wypłacającego świadczenie. Ze świadczenia wychowawczego nie może być prowadzona egzekucja innych zobowiązań np. przez komornika lub urząd skarbowy.

Wnioski będzie można składać osobiście, przesłać pocztą tradycyjną lub złożyć drogą elektroniczną.
Szczegółowe informacje o programie można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Potworowie, ul. Radomska 2, 26-414 Potworów.

Infolinia ogólnopolska w sprawie programu: 22 529 06 68

Numery telefonów do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Potworowie: 48 671 30 46 wew. 106, 107


AKTY PRAWNE


PORADNIKI
DRUKI
Urząd Gminy w Potworowie, ul. Radomska 2A, 26-414 Potworów, pow. przysuski, woj. mazowieckie
tel.: 48 671 30 46, 48 671 30 48, fax: 48 671 30 48 wew. 100, email: potworow@potworow.pl, http://www.potworow.pl
NIP: 798 12 77 695, Regon: 000540162
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x