Urząd Gminy w Potworowie
flash_foto_01 flash_foto_02 flash_foto_03 flash_foto_04 flash_foto_05 flash_foto_06 flash_foto_07 flash_foto_08 flash_foto_09 flash_foto_10
Znajdujesz się w: Strona główna / Aktualności
Wydrukuj stronę Poleć znajomemu
x

Zapraszam do obejrzenia strony XXI Sesja Rady Gminy Potworów - Aktualności - Serwis Informacyjny Urzędu Gminy w Potworowie.

 

Pobierz PDF

Aktualności

 
2017-05-19

XXI Sesja Rady Gminy Potworów

Uprzejmie informuję, że w dniu 25 maja 2017 r., o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbędzie się XXI Sesja Rady Gminy Potworów.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji i przyjęcie kworum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2016 rok i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Potworów za 2016 rok:

  4.1 przedstawienie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2016 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego,

  4.2 opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie przedłożonego przez Wójta Gminy sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2016 rok,

  4.3 opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu gminy za 2016 r. oraz wniosek o udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy za 2016 rok,

  4.4 przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie przedłożonego wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy,

  4.5 dyskusja,

  4.6 podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 rok,

  4.7 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia  Wójtowi Gminy Potworów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2016.

 5. Zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Potworowie.

 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
  - zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Potworów na lata 2017-2026,
  - zmian w budżecie na 2017 rok,
  - udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Przysuskiemu na rok 2017,
  - zaciągnięcia kredytu długoterminowego na budowę budynku garażowego OSP Rdzuchów,
  - zaciągnięcia kredytu długoterminowego na budowę budynku socjalnego na gminnym stadionie sportowym w Potworowie,
  - zaciągnięcia pożyczki w BGK na wyprzedzające finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu UE na "Przebudowę drogi gminnej ul. Brzozowa w m. Potworów",
  - zaciągnięcia pożyczki w BGK na wyprzedzające finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu UE na "Przebudowę drogi gminnej ul. Lipowa w m. Potworów",
  - zaciągnięcia pożyczki w BGK na wyprzedzające finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu UE na "Przebudowę drogi gminnej nr 330518W Wymysłów–Długie III etap",
  - zaciągnięcia pożyczki w BGK na wyprzedzające finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu UE na "Przebudowę drogi gminnej nr 330506W  Kacperków–Łukaszów",
  - sprzedaży nieruchomości,
  - częściowej zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Potworów,
  - określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę,
  - zmian w uchwale Nr IV.18.2015 Rady Gminy w Potworowie z dnia 19 marca 2015 roku w sprawie ustalenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli realizujących w ramach etatu zajęcia o różnym tygodniowym wymiarze godzin, a także nauczycieli - psychologów, pedagogów i logopedów,
  - ustalenie wzorów deklaracji i informacji w sprawach podatku od nieruchomości,
  - ustalenie wzorów deklaracji i informacji w sprawach podatku rolnego,
  - ustalenie wzorów deklaracji i informacji w sprawach podatku leśnego,
  - przyjęcie oceny zasobów pomocy społecznej na rok 2016 dla Gminy Potworów.
 7. Informacja o nocie sygnalizacyjnej Naczelnika Świętokrzyskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Kielcach w zakresie celowości i zgodności z prawem gospodarowania środkami publicznymi w 2014 roku, w tym prawidłowości wprowadzania danych do Systemu Informacji Oświatowej mających wpływ na wysokość części oświatowej subwencji ogólnej w 2014 roku.

 8. Zapytania i interpelacje radnych.
 9. Zamknięcie obrad. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Potworów
Tadeusz Milczarski

 

 

 

 

Dariusz Duda
 
Urząd Gminy w Potworowie, ul. Radomska 2A, 26-414 Potworów, pow. przysuski, woj. mazowieckie
tel.: 48 671 30 46, 48 671 30 48, fax: 48 671 30 48 wew. 100, email: potworow@potworow.pl, http://www.potworow.pl
NIP: 798 12 77 695, Regon: 000540162
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x